அறிந்து கொள்வோம் :-  மைனாரிட்டி & கார்டியன்ஷிப் சட்டம்.
Others

அறிந்து கொள்வோம் :- மைனாரிட்டி & கார்டியன்ஷிப் சட்டம்.

ஜீவா என்பவர் தன்னை எதிரி ஒருவர் வீட்டுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து
Others

ஜீவா என்பவர் தன்னை எதிரி ஒருவர் வீட்டுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து

Conducting Separate Interviews For General And Reserved Category Candidates Wholly Illegal : SC
Others

Conducting Separate Interviews For General And Reserved Category Candidates Wholly Illegal : SC

Burden Of Proof Ordinarily Rests On Those Who Attack The Deed, Reiterates SC
Banking law

Burden Of Proof Ordinarily Rests On Those Who Attack The Deed, Reiterates SC

Uttar Pradesh: Bareilly-based University inducts Triple Talaq law in LLB, LLM syllabus
Others

Uttar Pradesh: Bareilly-based University inducts Triple Talaq law in LLB, LLM syllabus

Courts Can Interfere With Administrative Actions Only If It Suffers From Vice Of Illegality, Irrationality Or Procedural Impropriety: SC
Others

Courts Can Interfere With Administrative Actions Only If It Suffers From Vice Of Illegality, Irrationality Or Procedural Impropriety: SC

Supreme Court Weekly Round-Up
Others

Supreme Court Weekly Round-Up

Reconsider minimum age for admission to professional courses: HC
Others

Reconsider minimum age for admission to professional courses: HC

Specific Performance: Self-Serving Statements On Income Without Any Proof Of Financial Resources Won’t Suffice To Prove Readiness & Willingness: SC
Others

Specific Performance: Self-Serving Statements On Income Without Any Proof Of Financial Resources Won’t Suffice To Prove Readiness & Willingness: SC

Mere Possession Or Storage Of Gutka/Pan Masala Will Not Amount To ‘Danger’ Under Sec 188 IPC: Bombay HC
Others

Mere Possession Or Storage Of Gutka/Pan Masala Will Not Amount To ‘Danger’ Under Sec 188 IPC: Bombay HC

Order Admitting Second Appeal Should Specifically State Substantial Questions Of Law: SC
Others

Order Admitting Second Appeal Should Specifically State Substantial Questions Of Law: SC

Is Hindu Succession Act Gender Discriminatory? : P&H HC Issues Notice On Law Student’s Plea
Others

Is Hindu Succession Act Gender Discriminatory? : P&H HC Issues Notice On Law Student’s Plea

SC rejects plea seeking clarity on restructuring wages for EPF deduction
Others

SC rejects plea seeking clarity on restructuring wages for EPF deduction

Lower discounts, economic slump take a toll: Click-wait for e-commerce as consumers put off buys
Others

Lower discounts, economic slump take a toll: Click-wait for e-commerce as consumers put off buys

Order VII Rule 11 CPC: Plaint Can Be Rejected When It Does Not Disclose Clear Right To Sue: SC
Others

Order VII Rule 11 CPC: Plaint Can Be Rejected When It Does Not Disclose Clear Right To Sue: SC

Supreme Court Weekly Round-Up
Others

Supreme Court Weekly Round-Up

Chennai Corporation to crack down on illegal ads on trees
Others

Chennai Corporation to crack down on illegal ads on trees

Supreme Court judge says criticism of government, army, judiciary cannot be construed as sedition
Others

Supreme Court judge says criticism of government, army, judiciary cannot be construed as sedition

Higher Courts Should Not Pass Scathing Remarks Against Lower Court Judges: SC
Others

Higher Courts Should Not Pass Scathing Remarks Against Lower Court Judges: SC

HC: In case of abetment of suicide under Sec-306 IPC, there must be proof of direct/indirect acts of incitement to the commission of suicide.
Others

HC: In case of abetment of suicide under Sec-306 IPC, there must be proof of direct/indirect acts of incitement to the commission of suicide.